Pogoda w Karkonoszach

Czyli jak to jest jak już się nic nie zieleni …


Pogoda w Karkonoszach uczy, edukuje więc siadajcie i czytajcie 😊🍁 Wszyscy doskonale wiemy, że wyróżniamy cztery pory roku ale czy wiedzieliście o tym, że np. Jesień rownież ma podział na swoje 4 pory? Siądźcie wygodnie i zapoznajcie się z nimi.


🔸Jesień termiczna – to okres czasu, który obejmuje określone miesiące, podczas których temperatury są niższe niż w okresie letnim, ale jeszcze nie są na tyle niskie, by można było mówić o typowej zimie. W zależności od regionu i definicji, jesień termiczna może mieć różny zakres czasowy.
W kalendarzu meteorologicznym, jesień termiczna obejmuje zazwyczaj miesiące wrzesień, październik i listopad. Jest to okres, w którym średnie temperatury zaczynają spadać po okresie letnim, a dni stają się krótsze.
Jesień termiczna jest ważna z punktu widzenia analizy klimatu i sezonów, ponieważ pomaga określić, kiedy zachodzą zmiany w temperaturze i klimatyczne przejścia między latem a zimą.
🔸 Jesień meteorologiczna – to określony okres czasu w kalendarzu meteorologicznym, który jest używany do celów monitorowania i analizy klimatologicznej. W przeciwieństwie do kalendarza astronomicznego, w którym daty pór roku opierają się na pozycji Ziemi względem Słońca, kalendarz meteorologiczny uwzględnia bardziej praktyczne kryteria, takie jak średnie temperatury.
Według kalendarza meteorologicznego, jesień zazwyczaj trwa od 1 września do 30 listopada w półkuli północnej. Jest to okres, w którym średnie temperatury zaczynają spadać po okresie letnim, a dni stają się krótsze. Ten podział ułatwia zbieranie danych klimatycznych, analizę trendów pogodowych i porównywanie sezonów z różnych lat.
Jesień meteorologiczna może nieco różnić się od jesieni astronomicznej, która zaczyna się zazwyczaj 22 lub 23 września w półkuli północnej, kiedy to równonoc jesienna oznacza oficjalny początek astronomicznej jesieni. Jednak kalendarz meteorologiczny jest bardziej praktyczny w celach naukowych i prognozowania pogody.
🔸 Jesień astronomiczna – znana również jako równonoc jesienna, to jedna z czterech pór roku w kalendarzu astronomicznym. Rozpoczyna się ona w momencie równonocy jesiennej, która zazwyczaj ma miejsce między 22 a 23 września w półkuli północnej (daty te mogą się nieco różnić w zależności od roku).
Jesień astronomiczna trwa do momentu przesilenia zimowego, które występuje zazwyczaj między 21 a 22 grudnia w półkuli północnej. Jest to okres, w którym dni stają się coraz krótsze, a noce dłuższe, ponieważ Ziemia przemieszcza się wokół Słońca, zmieniając kąt padania promieni słonecznych na danym obszarze.
Kalendarz astronomiczny jest używany do określenia dat początku każdej z pór roku i opiera się na pozycji Ziemi względem Słońca. Jesień astronomiczna jest jednym z ważnych momentów w cyklu rocznym, który wpływa na zmiany w długości dnia i temperaturach na Ziemi.
🔸 Jesień fenologiczna to okres w roku, który jest określany na podstawie obserwacji przyrody, takich jak zmiany w roślinności, zachowaniach zwierząt i innych znakach, które świadczą o zbliżającej się jesieni. Jest to podejście oparte na obserwacjach fenologicznych, które pomaga określić, kiedy zachodzą zmiany w przyrodzie związane z kolejnością pór roku.
W jesieni fenologicznej można obserwować różne zjawiska, takie jak opadanie liści z drzew, dojrzewanie owoców i orzechów, migracje ptaków oraz zmiany w zachowaniach zwierząt w związku z zbliżającą się zimą. Te obserwacje są ważne w rolnictwie, ekologii i klimatologii, ponieważ pomagają śledzić zmiany w przyrodzie i dostosować działania związane z uprawą roślin i ochroną środowiska.
Jesień fenologiczna może nieco różnić się w zależności od regionu geograficznego i mikroklimatu, ale ogólnie jest to okres, w którym natura przygotowuje się do zbliżającej się zimy.

Hi, I’m chinczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *