Baza wiedzyWersja

Bise – Nowa wersja aplikacji

Pogoda w Karkonoszach

Dziś na serwery trafiła nowa wersja aplikacji oznaczona numerkiem 0.4 oraz nazwą kodową „Bise”

Bise lokalny wiatr wiejący głównie ze wschodu i północnego wschodu, nad obniżeniem między Alpami a Jurą czyli łańcuchem górskim na granicy francusko-szwajcarskiej, znajdujący się na północny zachód od Alp. Latem przynosi suche powietrze, pogoda jest słoneczna, a temperatura odpowiednia do pory roku. Zimą napływające powietrze jest zimne i wilgotne oraz duże niskie zachmurzenie. Efekty wiatru są szczególnie odczuwalne w okolicy Genewy. Powstaje gdy nad Morzem Śródziemnym jest niż, a nad północną częścią środkowej Europy jest wyż.

Bise zmienił numerację wersji podbijając ją z 0.3.x na 0.4.x ponieważ wnosi do naszego systemu kamień milowy w postaci API które daje dostęp do odczytów stacji w postacji pliku JSON który automatycznie się aktualizuje. Pozyskanie danych pozwala na umieszczenie danych ze stacji pogodowej na własnej stronie www czy w innej aplikacji. APIon będzie działało w kilku wariantach :

  • Podstawowym – wariant ten daje dostęp do podstawowych danych takich jak temperatura, trend temperatury, ciśnienie, trend ciśnienia, wilgotność, siła wiatru aktualna oraz maksymalna z ostatnich 24h, ilość opadów aktualna oraz łączna z ostatniej doby.
  • Rozszerzonym – wariant ten zawiera wszystkie dane wariantu podstawowego oraz kierunek wiatru, ilość opadów z ostatniej godziny, maksymalna i minimalna dzienną temperaturę, maksymalną i minimalną wartość ciśnienia oraz maksymalna i minimalną temperaturę odczuwalną.
  • Pełnym – wariant ten zawiera wszystkie dane wariantu podstawowego oraz rozszerzonego oraz maksymalną i minimalną wartość wilgotności, datę w której zarejestrowano najwyższą i najniższą temperaturę, ciśnienie, ciśnienie względne oraz dodatkowe informacje o wietrze w postaci powiewów minimalnych i maksymalnych, kierunku powiewu. Ewentualnie w razie potrzeby możemy udostępnić także dane o statusie połączenia do wifi , czy statusie baterii.

Dodaliśmy także podstronę o nazwie plany a na niej umieściliśmy mapę pokrycia stacji oraz odpowiednimi kolorami oznaczyliśmy działające stacje, planowane stacje oraz lokalizacje pożądane. Mapa ma pomóc nam oraz naszym aktualnym i przyszłym klientom orientować się w budowie sieci Pogoda w Karkonoszach.

Zmodyfikowaliśmy także menu centralizując jego konfigurację i ustawienia w jednym pliku co daje większą przejrzystość w kodzie oraz ułatwia dokonywanie zmian w menu.

Uruchomiliśmy także bota w komunikatorze Telegram o nazwie @pogodawkarkonoszach który w tej chwili potrafi raportować przerwy w działaniu stacji lub jej awarie.

Hi, I’m chinczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *